RADIO

Publicidade en Radio

Buscamos para ti o mellor momento e a mellor emisora para chegar aos teus clientes, dun modo eficaz e profesional.
Facémolo nas emisoras máis escoitadas:
   Radio Municipal de Tui
   Onda Cero
   Via Radio
   Europa FM

Rádio Cultural de Cerveira   

Rádio Caminha   

Rádio Alto Minho   

Rádio Comercial   

Ou na estación que sexa necesaria para a túa publicidade!

LOCUCIÓNS

Utiliza as nosas voces para facerte escoitar, en vídeos promocionais, cuñas radiofónicas, megafonías. No noso banco de voces, seguro que atopas a que mellor soa para a túa empresa.

Jose

Jose
Merchi

Merchi
Fernando

Fernando
Chimo

Chimo
Beti

Beti
Juan

Juan
Ira

Ira